Move & Joy - bewegen voor peuters

Move & Joy is een bedrijf dat beweegprogramma's aanbiedt, gericht op spelenderwijs bewegen met jonge kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar. Het is een aanpak gebaseerd op Beweegkriebels van het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB). Move & Joy vindt het belangrijk om jonge kinderen veel te laten bewegen, spelen en ontdekken.

Move & Joy draagt bij aan de algehele ontwikkeling van jonge kinderen voor een gezonde balans tussen inspanning en ontspanning. het is belangrijk voor de motorische, sociale, emotionele en cognitieve ontwikkeling. Daarnaast draagt dit beweegprogramma ook bij aan het voorkomen van overgewicht (Overbeek, et al., 2005). Bewegen is dus bij kinderen van zeer groot belang voor de algehele ontwikkeling van het kind.

Door uw kind mee te laten doen aan beweegspellen, leren kinderen contact te maken met leeftijdsgenoten. Kinderen leren naast contact maken ook om plezier te hebben, ruzie te maken en teleurstellingen te verwerken. Het is de insteek van Move & Joy om in te spelen op de interesses en mogelijkheden van uw kind en ze spelenderwijs uit te dagen, om zo bewegen nog leuker te maken. Dit bebeurt door middel van muziek (dans), maar ook door materialen zoals: ballen, staptegels, hoepels, steps, bankjes, glijbaan etc.

Mijn persoonlijke ervaring is dat de kinderen door eenmaal in de week deel te nemen hun eigen mogelijkheden verkennen, durven om een stapje verder te gaan, plezier beleven en hierdoor meer zelfvertrouwen krijgen. Ze zijn van nature graag en veel in beweging.

Mocht u als (nieuwe) ouder/verzorger van kinderdagverblijf Heppie enthousiast zijn en belangstelling hebben dan kunt u uw kind aanmelden.


Tot snel!

Maaike Jager (leidster op de Heppie groep en oprichtster van Move & Joy)

Pin It