Klachtenregeling

 

Klachtenvrij pin 2019

Gaat er iets mis of mist u iets?

Wij hopen uit te dragen dat wij open staan voor de wensen en ideeën, meningen en zorgen van ouders/verzorgers. We zien dan ook graag dat als ouders/verzorgers een opmerking, probleem of klacht over onze dienstverlening hebben, ze dit in eerste instantie direct met de betrokken leidster bespreken.


Ook kan de ouder/verzorger ervoor kiezen om de opmerking, het probleem of de klacht met de directie van kdv Heppie te bespreken. Wij werken met een door de directie en de oudercommissie vastgestelde in- en externe klachtenregeling welke is in te zien op kantoor.


De ouder/verzorger kan en mag zich met zijn klacht echter ook direct richten tot de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Ook de oudercommissie kan zich hier toe wenden. Voor een uitgebreide uitleg verwijzen wij u graag naar de website: www.degeschillencommissie.nl/over-ons/commissies/kinderopvang-en-peuterspeelzalen/Klik hier voor een uitleg van de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen.

 

certificaat2019

 

 


get('twitter')) == 1) { ?>