Veiligheid- en gezondheidsbeleid

Vanaf 1 januari 2018 is de Wet IKK van kracht (wet Innovatie en Kwaliteit kinderopvang). Het akkoord IKK leidt tot wijzigingen in de kwaliteitseisen in de kinderopvang.

Klik hier voor het veiligheid- en gezondheidsbeleid van kinderdagverblijf Heppie.

 

 

 


get('twitter')) == 1) { ?>