Aanvragen K.O.T.

Als u wilt weten of u recht heeft op kinderopvangtoeslag en zo ja hoeveel, dan kunt u een proefberekening uitvoeren op de site: http://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/toeslagen/


Kinderopvangtoeslag 2015 moet u aanvragen binnen 3 maanden na de maand waarin uw kind voor het eerst naar de opvang gaat. Wacht dus niet te lang met aanvragen.

 
Registratienummer landelijk register kinderopvang

Voor het aanvragen van de kinderopvangtoeslag heeft u ons registratienummer nodig. Dat is: 114587188.

 

 

 

 
 
 
 

get('twitter')) == 1) { ?>