Kinderdagverblijf Heppie | info@kdvheppie.nl | 050 523 4690

Onze kwaliteit

Pedagogisch beleidsplan 2024

Download hier het
Kinderdagverblijf Heppie pedagogisch beleidsplan 2024

Privacy statement

Download hier het
Kinderdagverblijf Heppie
Privacy statement

Inspectierapport

Download hier het
Kinderdagverblijf Heppie inspectierapport

Beleidsplan Veiligheid & Gezondheid

Download hier het
Kinderdagverblijf Heppie
Beleidsplan Veiligheid & Gezondheid

Klik op download om het formulier op te halen

Gaat er iets mis
of mist u iets?

Wij hopen uit te dragen dat wij open staan voor de wensen en ideeën, meningen en zorgen van ouder(s)/verzorger(s). We zien dan ook graag dat als ouder(s)/verzorger(s) een opmerking, probleem of klacht over onze dienstverlening hebben, ze dit in eerste instantie direct met de betrokken leid(st)er bespreken.

Ook kan de ouder/verzorger ervoor kiezen om de opmerking, het probleem of de klacht met de leidinggevende van Kinderdagverblijf Heppie te bespreken. Wij werken met een door de oudercommissie vastgestelde in- en externe klachtenregeling welke is in te zien op kantoor. De ouder/verzorger kan en mag zich met zijn klacht echter ook direct richten tot de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Ook de oudercommissie kan zich hier toe wenden. 

Voor een uitgebreide uitleg verwijzen wij u graag naar de website