Kinderdagverblijf Heppie | info@kdvheppie.nl | 050 523 4690

Ons Team

Myrea

Pedagogisch medewerker
&
coördinator Heppiekring

Anita

Leidinggevende
&
pedagogisch medewerker

Belinda

Pedagogisch medewerker

Sanne

Pedagogisch medewerker

Justin

Pedagogisch medewerker
&
coördinator Heppiekring

José

Pedagogisch medewerker

Hesther

PEDAGOGISCH MEDEWERKER

Alice

Assistent Leidinggevende
&
Pedagogisch Medewerker

Cynthia

Pedagogisch medewerker
&
COÖRDINATOR HEPPIEKRING

Heleen

Eigenaar Heppie
&
pedagogisch coach

Ik ben Heleen Nieland en naast eigenaar te zijn van deze fijne opvang met een team enthousiaste pedagogisch medewerkers is het ontzettend leuk om ook betrokken te zijn als pedagogisch coach.

Het doel is om samen, vanuit je eigen kracht, het pedagogisch beleid van Heppie zo goed mogelijk na te leven. Dit kan tijdens groepsbijeenkomsten, maar ook in individuele gesprekken.

Ieder teamlid heeft recht op een voorgeschreven aantal uur pedagogisch coaching per jaar. Naast dat ik uit ga van de talenten van de pedagogisch medewerker zelf, is dit een fijne manier om samen nog sterker te worden in de zorg om en voor uw kind in de sfeer waar wij als Kinderdagverblijf Heppie voor staan.